Bình bột chữa cháy xách tay

Loại bình :    Bình xách tay
Xuất xứ :    China
Chất chữa cháy :    Bột BC
Khối lượng(Kg) :    4

Sản phẩm khác