Bình bột chữa cháy xe đẩy

Loại bình :    Bình xe đẩy
Xuất xứ :    China
Hãng sản xuất :    SMAF
Chất chữa cháy :    Bột ABC
Khối lượng(Kg):     35
Kích cỡ bình :    d=34cm, Cao 90cm, Vòi 400cm

Sản phẩm khác