Bình chữa cháy xách tay CO2

Loại bình :    Bình xách tay
Chất chữa cháy     :CO2
Khối lượng(Kg) :    3

Sản phẩm khác