Đầu báo lửa 001

- Tỉ lệ giám sát: IP32
- Điện áp vận hành: 24Vdc
- Dòng làm việc:
- Dòng tĩnh 1.5mA
- Dòng báo động: 10mA
- Nhiệt độ làm việc:-10°C to +50°C
- Độ ẩm: 95%
- Ứng dụng: trong nhà.
- Góc giám sát: 80 độ
- Có thể lập tình độ nhạy: 3 mức
- Hiển thị: LED, màu đỏ (trang thái thông thường 3s chớp 1 lần)
- Vật liệu: ABS
- Dây: 1pair không phân cực
- Kích thước: đuờng kính 10cm, cao 5cm

Sản phẩm khác