Trung tâm báo cháy địa chỉ

Hãng sản xuất :    GST
Kết nối :    • RS485
Nguồn điện :    230VAC 50/60Hz
Kích thước (mm) :    500mm x 700mm x 170mm

Sản phẩm khác