Tủ báo cháy địa chỉ GST200

Hãng sản xuất :    GST
Kết nối     :• RS232
Tính năng khác:     Communication Card
Bo giao tiếp cổng USB và RS232 của GST200, để lập trình bằng máy vi tính và kết nối với TT giám sát đồ hoạ (GMC)

Sản phẩm khác