Tường ngăn cháy

Tấm GH đặc biệt là loại tấm thạch cao mỏng (9mm đen 15.9mm) với đường rãnh và gỡ ở xung quang mép tấm (kích thước 1220mm X 1815mm) và có trọng lượng chỉ Ì lkg. Tấm GH đặc biệt được lắp đặt bằng cách gắn các mối nối để các tấm dán vào hệ thống khung xương đã được bắt vít. Sau khi đặt tấm GH đặc biệt vào một mặt vách, các hệ thống kỹ thuật liên quan có thể được lắp đặt trong khoảng không, sau đó lắp tấm GH đặc biệt vào bến còn lại và hoàn tất công việc lắp đặt.

Sản phẩm khác