Vách kính ngăn cháy

Chất liệu:     Kính
Thời gian chịu nhiệt (phút):     120
Xuất xứ :    Việt nam

Sản phẩm khác